FJH

De ‘dienstbare bijdrage’ die ik – direct en indirect – heb geleverd aan de Joodse studies in Nederland is voor mij ondenkbaar zonder drie mannen:

Allereerst mijn leermeester M.A. Beek, opvolger van de vermoorde Juda L. Palache, hij schiep een klimaat waarin joodse en niet-joodse leerlingen en collega’s zochten naar de betekenis van de Biblia Hebraica. Hij richtte een werkgezelschap op: de Societas Hebraica Amstelodamensis. Van hem is de volgende paradox: ‘Het is onmogelijk de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, goed te vertalen. Toch moet het gebeuren, het moet en het kan niet.’

Door de Bibliotheca Rosenthaliana leerde ik kennen: Abraham Yinnon, de inspecteur voor Bijbelonderwijs in Israël. Hij vertegenwoordigde voor mij het vooroorlogse Nederlandse Jodendom en onze heruitgave van zijn Joodse maandblad uit Eindhoven/Amsterdam uit 1945 betekende voor mij een onverwachte kennismaking met de Joodse wereld van na de bevrijding. (…)

En ik noem de onlangs overleden col. Seymour (Shalom) Pomrenze, de Amerikaan die in maart 1946 zorgde voor de terugkomst van de door de Duitsers geroofde boeken van de Rosenthaliana. Nadat ik Pomrenze en zijn activiteiten op het spoor was gekomen, hebben de vragen naar de omvang en de inhoud van de Naziroof mij niet meer losgelaten.

Beek, Yinnon, Pomrenze, allen bepaald door hun dienst aan het Boek, en aan het Boek der Boeken. Zonder boeken geen Joods leven, geen christelijk leven.

Uit mijn dankwoord na de toekenning van een eredoctoraat door de Protestantse Theologische Universiteit, uitgereikt tijdens de diesviering op 6 december 2011.

Dr. F.J. (Frits) Hoogewoud, Sint-Jorisveld 131, 2023 GE Haarlem
Tel.: +31(0)23 5315799 E-mail: hoogewoudhaarlem@planet.nl

© 2012 F.J. Hoogewoud, Haarlem
In het voorjaar van 2021 zal deze site worden geactualiseerd

Portret geknipt door Elly Stroucken, Naarden (februari 2001)
Webdesign: Arian Verheij | Woord & Geschrift, Nijmegen