FJH

Biblica/Hebraica: Presentaties en publicaties

Bijbelvertaalwerk

1974–2008
  Participatie in Een Vertaling om voor te lezen (NBG/KBS) onder verantwoordelijkheid van de vertaalgroepen van de Societas Hebraica Amstelodamensis. Ruth (1974); Jona (1977); Richteren (1982, 1984); Amos, Obadja, Jona (1986); Richteren/Ruth (1988); Micha (1991); Hooglied (1998, 2008); Richteren (2001), Prediker (2008), Klaagliederen (in voorbereiding).
1970
Aleida G. van Daalen, F.J. Hoogewoud, Maria de Groot, ‘Naar een idiolekte vertaling’, Rondom het Woord – Theologische etherleergang NCRV, 12, p. 406-415.
1980
‘Stap voor stap – Een kroniek bij “Een vertaling om voor te lezen” (NBG/KBS)’ ACEBT 1, p. 102-115.
1982
‘Bij een nieuwe vertaling van Richteren’, in: Hanna Blok e.a., Geen koning in die dagen, Baarn, p. 159-180.
2004
F.J. Hoogewoud en Leo van den Bogaard, ‘Prediker/Kohelet. Enkele notities bij “Een vertaling om voor te lezen” en een voorpublicatie van 3:1-9’, ACEBT 21, 125-131.
2009
F.J. Hoogewoud en Dries Blokker, ‘Naar de letter vertalen om de geest op te roepen. “Een vertaling om voor te lezen” van de Societas Hebraica Amstelodamensis’, in: Beter méér dan één… de Bijbel in het Nederlands. Onder redactie van Philippe van Heusden, F.J. Hoogewoud, Kees Verdegaal. [’s-Hertogenbosch:] KBS 2009, p. 33-49.
Overig
1970
‘Van diensthuis tot dienst aan JHWH. De relevantie van een motiefwoord [‘avad] voor de oudtestamentische noties van “Salvation” ’, De Heerbaan – Algemeen zendingstijdschrift 23, (1970), p. 408-417.
1974
’Juda en Tamar. [Gen. 38]. Een poging tot kontekstueel lezen’, in: M. Boertien e.a., Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van oudtestamentisch onderzoek [Festschrift M.A. Beek]. Amsterdam 1974, p. 20-29.
1976
‘Moderne benaderingswijzen van Salomo’s Tempel’ in J.F. van Agt e.a., De Tempel van Salomo. Een terugblik in het nabije en verre verleden ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Synagoge bij de Princessegracht in Den Haag. ’s-Gravenhage, p. 76-100. [Zie pdf.]
1984
‘Publikaties van Prof. Dr. M.A. Beek (1974-1984)’, ACEBT 5, p. 171-178.
1990
‘De Tempel van Jeruzalem. Benaderingen en beeldvorming’, in: Tj. Bijlsma e.a. (red.), De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen. Haarlem, p. 9-31.
1995
’Karel Deurloo over Genesis. – Overzicht van Karel Deurloo’s bijdragen aan exegese en bijbelse theologie van Genesis, inclusief zijn kinderverhalen en kinderliederen (1967-1995)’, in: R. Abma e.a. (red.), Nog dichter bij Genesis. Baarn, p. 161-174.
1996
‘ “Aus Tiefen rufe ich dich”. Buber’s Anthology of the Psalms from 1936: A “New Midrash” as a Call to Insight’, in: Give ear to my words [Festschrift N.A. van Uchelen] (Amsterdam) p. 247-256.
2001
‘Simson Revisited. In Memoriam Dr. Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam’, ACEBT 19, p. 111-124.
2001
F.J. Hoogewoud en Jettie Deurloo-Sluijter, ‘Bibliography Karel Adriaan Deurloo’, in: J.W. Dyk e.a. (red.), Unless some one guide me … [Festschrift K.A.Deurloo] (ACEBT Supplement Series, 2) Maastricht, p. 393-416.
2007
‘Nieuw licht op de Judas van Rembrandt’. Een short note tijdens de reünie van het theologisch dispuut Scientiae et Ecclesiae, 15 januari 2007.
2008
‘Hebreeuws op het Nederlands Joodse exlibris. Spreuken en hun bron’, Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 18, 2 (december 2008), p. 49-59. [Zie pdf.]
2009
Beter méér dan één… de Bijbel in het Nederlands. Onder redactie van Philippe van Heusden, F.J. Hoogewoud, Kees Verdegaal. [’s-Hertogenbosch:] KBS 2009. Met presentatie van eerste exemplaar aan Leo van den Bogaard op 5 oktober 2009.
2010
Mede-redactie en samenstelling van Hebreeuws op straat. Opschriften in het openbaar. (= Alef Beet 20,2 december). 144 p.
2010
‘Historische Hebreeuwse gevelstenen in Amsterdam. Dr. Marcus Boas’ interesse voor historisch Joods Amsterdam’, ibidem, p. 25-34.
Diverse
  lectiones voor de Societas Hebraica Amstelodanensis (zie overzicht in gepubliceerde bibliografie, vermeld bij cv).
In voorbereiding
  (samen met René Süss) ‘Aan de hand van Luther. De indices in Luthers eigen Biblia Hebraica’.

Sofeer
Een initiatief van Henk Heikens, Birgitte Tillema (NIW) en mijzelf tot een project Spellingslijst Hebreeuws en Jiddisj (mei 1995) heeft geleid tot publicatie van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands. Den Haag: SDU 2002, en daarna tot het computerprogramma Sofeer (2008).

Exposities

Tempel Salomonis

Medewerking aan:

  • ‘De wereld van de Bijbel’. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap. Catalogus: samengesteld door M.A. Beek, Joh. L. van den Boogert en F.J. Hoogewoud. 1964. 330 nrs.
  • Vert. en red. van publicatie bij de tentoonstelling in Gemeentemuseum, Den Haag en Paleis der Schone Kunsten in Brussel: ‘Yigael Yadin, Masada en de grotten van Bar Kochba’ [’s-Gravenhage 1971].
  • ‘De Tempel van Salomo’. Tentoonstelling in de zomer van 1976 in Rijksmuseum Meermann-Westreenianum, Den Haag. Nieuwe versie onder de titel ‘De Tempel van Jeruzalem. Visie en visioen’ In de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. UB, Amsterdam.
  • ‘De Tempel van Jeruzalem’ . Tentoonstelling in het Bijbels Museum, Amsterdam, bij de herinrichting met Hollandse tempelmodellen, in 1990.
  • ‘Verhalen en visioenen. Bert Bouman illustreert de gelijkenissen van Jezus en de Openbaring van Johannes.’ Tentoonstelling in De Gang, Grote Houtstraat 43, Haarlem. Met bruikleen van het Bijbels Museum. Januari-februari 2003.