FJH

Judaica: publicaties en presentaties

Over de Bibliotheca Rosenthaliana

Voorplaat Treasures of Jewish Booklore

Boekomslag van jubileumboek uit 1994, ontwerp: Harry N. Sierman; met een pagina uit het oudste handschrift in de Bibliotheca Rosenthaliana, het Esslingen Machzor uit 1290

1978
‘Uit de Bibliotheca Rosenthaliana’ Studia Rosenthaliana, p. 180-1).
1980
‘Samuel I. Mulder in Hannover en zijn contact met Leeser Rosenthal (1861)’, Studia Rosenthaliana, p. 128-144.
1985
‘De Bibliotheca Rosenthaliana’, in: Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam [Fs Verheus] p. 96-106.
1986
‘Bibliografie van de geschriften van J.M. Hillesum’, Studia Rosenthaliana, p. 217-229
1993
‘Uit de Bibliotheca Rosenthaliana’ Studia Rosenthaliana, p. 161-170.
1994
‘The Return of the Bibliotheca Rosenthaliana – but not without Damage [April 1946]. Samuel Usque’s History of the Suffering of the Jewish people’, in: Bibliotheca Rosenthaliana – Treasures of Jewish Booklore. Amsterdam, p. 116-117. (2e druk 1996). [Zie pdf]
1995 en later
 (samen met G. de Zeeuw en Iman Heystek) Verleden en Heden van de Bibliotheca Rosenthaliana / The Bibliotheca Rosenthaliana in Past and Present. Audiovisuele presentatie van geschiedenis, hoogte- en dieptepunten van de Bibliotheca Rosenthaliana. Introductieprogramma voor bezoekers van de bibliotheek. Tevens voordrachten over de Bibliotheca Rosenthaliana en deelcollecties (zoals Pesach-haggadot, genealogisch belangrijke bronnen etc.).
1998
(met anderen) ‘Recent Publications on the Jews in the Netherlands’, Studia Rosenthaliana, p. 109-117, 229-238.
1999
(met anderen) ‘Recent Publications on the Jews in the Netherlands’, Studia Rosenthaliana, p. 105-110, 214-220.
2000
(met anderen) ‘Recent Publications on the Jews in the Netherlands’, Studia Rosenthaliana, p. 108-116, 215-223.
2000
’Bibliotheken in Nederland’, in: J. Bethlehem, F. Hiegentlich, F.J. Hoogewoud (red.), Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland. Amsterdam 2000, p. 7-21.
2000
‘Kalonymos ben Jehuda vollendet 5050 in Esslingen einen Machsor’, Kalonymos 3,3, p. 11-12. Re: Hs Ros. 609.
2001
(met anderen) ‘Recent Publications on the Jews in the Netherlands’, Studia Rosenthaliana, p. 93-99.
2001
‘Bibliotheca Rosenthaliana – History and Highlights’, in: Laurel S. Wolfson and Barabara Y. Leff (ed.), Proceedings of the 35th Annual Convention of the Association of Jewish Libraries 2000, New York, p. 113-115.
2003
Introduction to Rules and Regulations of Dutch Jewish Communities and Associations, 1726-1943. Leiden 2003. Bij de set van ca. 550 historische documenten uit de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam op microfiche uitgebracht door IDC Publishers, Leiden.
2006
‘Louis Hirschel’s List of Unique and Rare Items from the Bibliotheca Rosenthaliana’, Studia Rosenthaliana, p. 73-99.

Zie ook de publicaties bij Het geroofde boek.

Judaica algemeen, joodse geschiedenis

1975
‘Anders dan alle andere leerhuizen’, [met o.m. vraaggesprekken met opperrabbijn E. Berlinger en rabbijn A. Soetendorp] Praktische Theologie 2, p. 115-125. (Themanummer over leerhuizen). Opgedragen aan zoon David Menno (*1974).
1985
Heruitgave van Le-ezrath Ha-am – Het volk ter hulpe – Het eerste Joodse blad in 1945, Eindhoven – Amsterdam bij Van Gorcum, Assen (samen met Tamarah Benima)
1985
A Guide to Libraries of Judaica and Hebraica in Europe. Copenhagen 1985.
1985
Samen met P.W. van Boxel en A. van der Heide : ‘De studie van het jodendom in Nederland – Een momentopname’, Ter Herkenning , p. 135-156.
1994
‘De twee broeders op het veld. Versies en varianten’, in: Dick Akerboom e.a. (red.), Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet. Kampen 1994, p. 225-236. [Zie pdf.]
1995
Samen met Tamarah Benima red.: Haggadah 5705. Amsterdam 1995. Facsimile van de Haggadah 5705, die in maart 1945 werd uitgegeven door de Joodsche Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandsche gebied te Eindhoven, met een ‘Toelichting bij de heruitgave’.
1996
(samen met Francine Püttmann e.a. red.), Markante Nederlandse Zionisten. Amsterdam 1996.
1999
Medewerking aan de heruitgave van David H. de Castro, Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlietische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel … Ouderkerk aan de Amstel , waarin opgenomen: F.J. Hoogewoud & Falk Wiesemann, ‘Sefardische begraafplaatsen. Een selectieve bibliografie. Supplement op David Henriques de Castro’s bibliografie (1883)’, p. 124v.
2001
‘Verrassing op de bovenste verdieping’, in: Els Bendheim & Henk Chanan Nijk (ed.), Aantekeningen in de Marge. Liepman Philip Prins (1835-1915), een Amsterdamse geleerde uit de Mediene. Hoboken, NJ 2001, p. 189-196. [Over de in de jaren dertig naar Jeruzalem overgebrachte bibliotheek van een Joodse geleerde].
2001
‘Scripta Manent. Wie schrijft blijft’, in Aleh – Uitgave van de Irgoen Oleh Holland 59/3 (2001), 28-29 (tekst uitgesproken bij de begrafenis van dr. Henriette Boas op 25 juni 2001).
2002
‘Naoorlogse chroniqueurs van joods Amsterdam’ in: Thea Cohen & F.J. Hoogewoud (red.), Eddy van Amerongen, Nog slechts herinnering … Mijn vooroorlogs Joods Amsterdam. Amsterdam 2002, p. 169-173. [Zie pdf.]
2002
‘Beknopte bibliografie van Dr. Henriette Boas’ in: Henriette Boas, Terug in de Den Texstraat – De bewoners en de omgeving. Kampen 2002, p. 143-146. Ook verschenen in het Hebreeuws: Tel Aviv 2003, p. 157-159.
2011
‘Een Hebreeuwse kaart van het land Israel, Amsterdam 1620! Hoe origineel? ‘ (Presentatie tijdens Limmoed, 13 juni)
2011
Voordracht over de Menora bij de Knesset. (Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van SHA, Doelenzaal UvA).
Begeleiding:
1999
Ellen Schwarzschild, Niet lesen Als ‘t U blieft. Nicht lesen Bitte. Onuitwisbare herinneringen (1933-1943). Amstelveen 1999.
2007
Hanna en Lodewijk Blok, Bart Wallet (samenst.), Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied 1992-2006. Leuven: Maurits Sabbe Bibliotheek, Uitgeverij Peeters 2007. 533 p.
2008
Daphne Meijer/Brigitte Tillema, Twee vlaggen op tafel. Geschiedenis van het Genootschap Nederland-Israël. Amsterdam 2008. 96 p. Met ill.
2008
Bart Wallet (samenst.), De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. [Amsterdam 2008] 100 p. (Rapport in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën).

Kerk en Israël

1985
‘Een Doper die in sjoel kon laajenen. Over ds. J.H. van Riemsdijk (1883-1940), in: K.A. Deurloo & F.J. Hoogewoud, red., Beginnen bij de letter Beth (Kampen), p. 144-154. Bewerkt als: ‘ “Te goed voor deze wereld”. Ds. J.H. van Riemsdijk (1883-1940) en zijn liefde voor Joden en Jodendom ‘, in: Doopsgezind Jaarboekje 105 (2011), p. 36-46.
1991
‘Een lege nis als symbool’, Ter Herkenning 19 , p. 119-124. Over een reis door Duitsland met de Hervormde Raad voor Kerk en Israël.
1993
‘Dr. H.J. Heering tot de Wereldraad in 1948: ”Just wait a minute!” – Reconstructie van een incident’ in: Reinier Munk en F.J. Hoogewoud, red., Joodse filosofie tussen rede en traditie(Kampen) p. 300-317. Verkort in Trouw 16 september 1998 (Bij het vijftigjarig bestaan van de Wereldraad van kerken). [Zie pdf.]
2005
‘Joke Raas [1937-2004]’, Kroniek. Informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël, 2005, no.2, p. 7.
In voorb.
  De Leerstoel Judaistiek. Brochure bij de overgang van de PThU naar Amsterdam (2012).

Exposities

Begeleiding van vele tentoonstellingen in de UB als lid van de tentoonstellings-commissie van de bibliotheek. Medewerking aan:

1980
Jubileum tentoonstelling in tentoonstellingszalen van het Militiegebouw van de UB ter gelegenheid van 100 jaar Bibliotheca Rosenthaliana (1880-1980).
1986
Tentoonstelling in UB ter gelegenheid van 20 jaar Studia Rosenthaliana.
1994
‘Kostbaarheden uit de Joodse boekenwereld’ bij de tweehonderdste geboortedag van Leeser Rosenthal en het verschijnen van Bibliotheca Rosenthaliana, Treasures of Jewish Booklore. (Amsterdam 1994).
1997
‘Grafici in ballingschap. Henri Friedlaender en Paul Urban Duitse grafisch vormgevers in het Nederlandse exil 1932-1950’. Tentoonstelling van dr. Kurt Löb 21.03-16.05.1997 met catalogus en presentatie audiovisueel programma over Henri Friedlaender en het ontwerp van een nieuwe Hebreeuwse letter, de Hadassah (Samenstelling en productie: F.J. Hoogewoud en Iman Heystek).