FJH

Ruth M. M. Verschoor

Geboren 1946 te Rotterdam. Na lagere school Charlois Lyceum (gymnasium α, 1964), kandidaatsexamen sociologie (Rotterdam), studie theologie UvA, doctoraal examen met hoofdvak kerkgeschiedenis cum laude (1982) en proponent Alg. Doopsgezinde Sociëteit (1984).

Ruth was secretaris van de Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme; vervolgens: doopsgezind predikant in Den Ilp/Landsmeer (1975-1984), Purmerend/Beemster-Oosthuizen (1984-1994) en Haarlem, VDGH (1994-2007). Docent Doopsgezind Seminarie (1989-2001). Thans o.a. docente Joodse geschiedenis en cultuur bij JMW ouderenwerk te Amsterdam (Beth Simcha in Beth Shalom).

Publicaties:

O.m. een biografische schets over een leidende figuur in de Joodse Jeugdbeweging voor de Tweede Wereldoorlog: Lion – een schets van het leven van Lion Nordheim, 1910-1945. (1995); een artikel over de religieus-zionistische Haarlemse rabbijn Simon Philip de Vries (1996) en over de radicale jonge zionisten in Nederland(2002). Bij haar afscheid van de VDGH publiceerde zij enkele proeven van vertaling in Jehoeda Amichai, Toevoeging aan het vredesvisioen en zeven andere gedichten (Haarlem, 2007).